Back to Top


Over deze website

Doel

De opzet van deze website is, samen met een groep enthousiaste verzamelaars, een online en zo actueel mogelijk naslagwerk op het gebied van Nederlandse bieretiketten en -kroonkurken te vormen, in het bijzonder voor verzamelaars. Het medium dat wij gekozen hebben, het internet, leent zich uitermate voor dit doel. Echter, steeds vaker weten ook historici en andere geïnteresseerden in geschiedenis deze website te vinden, een ontwikkeling die wij vanzelfsprekend van harte toejuichen!

Ontstaan

Felix en Job, die onafhankelijk van elkaar een website met als hoofdthema bieretiketten hadden, hebben ruim 15 jaar samen gewerkt aan deze website. Als basis is de 'papieren' catalogus gebruikt die tot zo'n 10 jaar geleden door enkele verzamelaars werd onderhouden. Inmiddels is het aantal ontdekte oude en nieuw verschenen etiketten dermate gegroeid, dat er op de website veel meer etiketten te vinden zijn dan dat er destijds in de papieren catalogus beschreven waren. Meer dan 50 enthousiaste verzamelaars van bieretiketten gebruiken de website om hun eigen verzameling in kaart te brengen en om gemakkelijk met andere verzamelaars te kunnen ruilen.

Sinds 1 januari 2015 maakt de website www.bierkroonkurken.nl deel uit van deze website. Hierdoor kunnen zaken als een brouwerijoverzicht en de Nederlandse brouwerijkaart gezamenlijk gebruikt worden en kan de verzamelaar van brouwerijartikelen gemakkelijk verzamelobjecten in de vorm van etiketten of kroonkurken van Nederlandse brouwerijen terugvinden.

Mocht je zelf ook een bijdrage willen leveren, stuur dan een mailtje aan één van de medewerkers van de website (zie 'contact' onderaan de pagina).