Back to Top


Gegevenstabellen

Nagenoeg alle gegevenstabellen op deze website zijn sorteerbaar en filterbaar. Sorteren kun je doen door op de kolomkop te klikken.
Door gebruik te maken van de 'toolbox' worden nog meer mogelijkheden geboden de gegevens op een door de gebruiker gewenste manier te presenteren.

Hieronder een beknopte uitleg van de mogelijkheden die de 'toolbox' biedt.
Niet bij elke tabel zullen altijd alle pictogrammen en dus opties beschikbaar zijn.


Om het laden van grote hoeveelheden gegevens niet onnodig lang te laten duren wordt veelal 'paginatie' gebruikt.
De gegevens worden daarmee in doorbladerbare pagina's getoond. Met deze knoppen kan die paginatie aan- en uitgezet worden.

Let op! Bij lange lijsten kan de browser vastlopen als je verbinding en/of device te traag is.


De gegevens kunnen met deze 'aan/uit' knop afwisselend onder elkaar en in kolommem naast elkaar getoond worden.

Verversen. Haalt de tabelgegevens opnieuw op. Kan handig zijn als de opmaak of de gegevens door wat voor reden dan ook niet meer juist worden weergegeven.

Hiermee maak je de zoekfilters leeg en kunnen makkelijk nieuwe zoek- en filteropdrachten gegeven worden.

Kolomkiezer. In veel gevallen zijn kolommen met gegevens te verbergen of juist zichtbaar te maken zodat alleen de relevante gegevens getoond kunnen worden.

De gegevens uit een getoonde tabel kunnen geëxporteerd worden.
Er zijn verschillende bestandstypen waarin geëxporteerd kan worden mogelijk:
 • JSON
  of Javascript Object Notation, is een gestandaardiseerd gegevensformaat.
 • XML
  Extensible Markup Language is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst.
 • CSV
  Character Seperated Value, een gestandaardiseerd gegevensformaat waarbij de gegevens door ',' of ';' gescheiden worden. Kan in Excel geopend worden.
 • SQL
  Structured Query Language is een ANSI/ISO-standaardtaal voor een relationeel databasemanagementsysteem (DBMS).
 • MS-Excel
  Kan direct in (Microsoft Office) Excel geopend worden.

In een pop-up venster kunnen meerdere sorteermogelijkheden gekozen worden.
Laatste wijziging: January 31 2019 18:15:29.